Digitalista.cz - užitečné rady pro všechny

Zpět na hlavní stránku


01

Ztráty a nálezy zařízení

17.1.2021

Informace o tom, co (ne)dělat při nálezu jakéhokoliv zařízení.

Nález USB zařízení

03

Našli jste USB (flash disk) a říkáte si, že se Vám může hodit? Není dobré si tyto zařízení někam zapojovat.

Může to být obyčejný disk, na něm třeba něčí data, nebo soubory plné virů (některé viry se nahrají do počítače ihned po zapojení USB). Také se ale může jednat o USB Killer, který Vám nevratně zničí zařízení (přijdete tak i o svá data).

USB Killer je silný kondenzátor, který se po připojení do zařízení nabije a vrátí do něj silný výboj. Výsledkem bude spálení citlivé elektroniky (zničení celého zařízení). V ohrožení není ale pouze počítač, ale také telefony, chytréch televize, tiskárny a mnoho dalších zařízení.

Nález CD / DVD

03

CD nebo DVD Vám zařízení nespálí. Na CD se však mohou nacházet viry, díky kterým můžete přijít o svá data také. Takže pokud to není Vaše, nedávejte si to do své mechaniky...

Nález telefonu / tabletu / počítače

03

Ani s telefonem, tabletem nebo počítačem, který jste našli, není dobré manipulovat. Zařízení může být jakkoliv poškozené. Je lepší nezkoušet zařízení zapojovat do elektriky pro napájení a pokud je vypnuté, nezapínat ho.

U všech případů byste se měli řídit větou "Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo".

Zajít tak můžete na obecní úřad do oddělení "ztráty a nálezy". Pokud půjdete na PČR, nejspíše Vás na úřad odkážou. V doporučení je také mít nějaký protokol o předání věcí (v aktuálním stavu), aby pak nebyly nějaké další nepříjemnosti.

A víte co je vůbec nejlepší? Nalezených věcí si nevšímat (nedotýkat se jich) a nechat je na místě. Takové nálezy mohou přinést více škody, než užitku.

Několikrát se stalo, že byl potrestán nálezce, který to myslel dobře...


Přístup do cizích zařízeních je trestným činem

Než budete chtít nalezené zařízení použít, vzpomeňte si na tyto věci:
- protiprávní přístup
- protiprávní zachycení informací
- zásah do dat
- zásah do systému
- zneužití zařízení
- trestné činy související s porušením autorského práva a práv příbuzných autorskému právu

Trestní zákoník / ČÁST DRUHÁ / HLAVA V / § 230 (aktuální ke dni 17.1.2021)

§ 230 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací

(1) Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Kdo získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a
a) neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací,
b) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací neoprávněně vymaže nebo jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými,
c) padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací tak, aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná, nebo
d) neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič informací nebo učiní jiný zásah do programového nebo technického vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo
b) v úmyslu neoprávněně omezit funkčnost počítačového systému nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu,
c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem.

(5) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Trestní zákoník / ČÁST DRUHÁ / HLAVA V / § 219 (aktuální ke dni 17.1.2021)

§ 219 Zatajení věci

(1) Kdo si přisvojí cizí věc nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.


Zpět na hlavní stránku


Sdílejte prosím tento odkaz. Návod, jak sdílet odkaz, naleznete zde.

Digitalista.cz - užitečné rady pro všechny

Navštivte stránku: www.digitalista.cz